Bóc hiện LOGO, TEXT riêng

Tem niêm phong VOID OPEN là một loại tem công nghệ cao, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nâng cao an ninh, kiểm soát ra vào, quản lý hàng hoá. Đặc biệt trong quá trình vận chuyển, để có thể đánh dấu hàng hóa tránh nhầm lẫn, tem VOID có thể được tùy chỉnh chữ, hình ảnh hay hoa văn hiện ra trên bề mặt cũng như sau khi bóc tem như logo công ty, lời chỉ dẫn, cảnh báo về tính chất hàng hóa.