Bóc hiện chữ VOID trên sản phẩm

Dòng tem niêm phong VOID OPEN được chia ra làm 2 loại chính: loại chỉ hiện chữ trên tem sau khi bóc và loại để lại chữ trên sản phẩm. 

Ưu điểm của loại hiện chữ VOID trên sản phẩm là sau khi phát hiện tem niêm phong trên sản phẩm cần bảo mật đã bị can thiệp bất hợp pháp, dấu vết trên sản phẩm bị bóc tem niêm phong có thể được coi như một hình thức đánh dấu để sản phẩm đó có thể dễ dàng được xử lý.