Decal nhựa màu

Decal nhựa màu các loại là loại decal nhựa thông dụng nhất. So với decal nhựa trong suốt, hình dạng bế và hình dạng của thiết kế in trên decal nhựa trong suốt thường tương đồng nhau, ít linh hoạt hơn nhãn mác in trên decal trong suốt. Ưđiểm của decal nhựa màu chính là dễ phù hợp với màu sắc đặc trưng sẵn có của sản phẩm.