Tem phụ - Tem CR

Tem phụ: Tem phụ là loại tem phổ biến thông thường được dán trên bề mặt sản phẩm hay đưa vào bên trong bao bì với chức năng cung cấp thông tin chi tiết cần thiết về sản phẩm đó. Không chỉ đối với hàng hóa trong nước, tem phụ bằng tiếng việt là loại tem bắt buộc đối với các mặt hàng nhập khẩu, phục vụ cho mục đích kiểm soát hàng hóa của hải quan, các lực lượng chức năng hay của chính người tiêu dùng.

Thông tin trên tem phụ thường bao gồm: tên công ty sản xuất, tên công ty nhập khẩu, tên hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, định lượng, cách sử dụng bảo quản, ngày sản xuất và hạn sử dụng... 

Tem CR: Tem CR là loại tem chứng nhận với ký hiệu chữ CR đặc trưng. Sản phẩm của một công ty sẽ được dán tem CR nếu được chứng nhận đúng quy chuẩn, đảm bảo chất lượng tốt đối với người tiêu dùng. Tem CR thường được in trên các chất liệu decal giấy, xi bạc, tem vỡ hay hologram,...

Loại tem này sau khi được in CR sẽ phải đi đăng kí để được chứng nhận hợp quy rồi mới được sử dụng.

There are no products in this section