Tem Barcode, QR code

Tem barcode: Tem barcode là loại tem thường được dán lên bề mặt hàng hóa, thể hiện thông tin chi tiết mà máy móc có thể đọc được về xuất xứ của sản phẩm như: nước đăng ký mã vạch, tên doanh nghiệp, lô, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin về kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra... 

Tem QR code: Tương tự như tem barcode, tem QR code cũng là một loại tem mã vạch hai chiều, xuất xứ từ Nhật Bản và có chức năng cung cấp thông tin. Bên cạnh vai trò nguyên thủy là công cụ quản lý hàng hóa, QR code hiện nay ngày càng trở nên phổ biến trong nhiều ứng dụng khác nhau, chủ yếu nhằm đơn giản hóa việc nhập dữ liệu vào thiết bị di động.