Decal giấy bế trắng

Decal giấy bế trắng là loại decal được sản xuất hình thức đã bế theo hình dạng được yêu cầu nhưng bề mặt trắng trơn, không có hình in. Loại decal này thường được cung cấp cho những đối tượng khách hàng chỉ có nhu cầu về nguyên vật liệu decal, từ đó tự mình tiến hành giai đoạn in ấn theo ý muốn.

There are no products in this section