Tem số nhảy

Tem số nhảy là loại tem được lựa chọn sử dụng nhằm mục đích đánh dấu mã số hàng hóa, seri sản phẩm một cách hiệu quả. Dư liệu in trên tem số nhảy có thể là dữ liệu số hay cả chữ và số, tùy theo yêu cầu của khách hàng. 

Tem số nhảy có thể được in dưới dạng tem giấy thông thường, tem vỡ hay tem hologram,... tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng.