Tem mã vạch

Thông thường trên mỗi sản phẩm, mã vạch là yếu tố bắt buộc nhằm mục đích thể hiện thông tin về xuất xứ của sản phẩm như: nước đăng ký mã vạch, tên doanh nghiệp, lô, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin về kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra...

Vì vậy, tem in mã vạch trở thành một loại tem hết sức phổ biến trên tất cả các mặt hàng. Phục vụ mục đích đó, hình ảnh và thông tin mã vạch được in ấn rõ nét, chuẩn xác là những yêu cầu không thể thiếu đối với loại tem này.