Tem Hologram 2D, 3D

Loại tem Hologram phổ biến nhất là loại tem 2D. Vậy tem Hologram 3D khác biệt gì so với tem 2D? Điểm đặc trưng của tem 3D chính là một con tem không chỉ đưa ra một hình ảnh như tem 2D, mà có thể đưa ra 2 đến 3 hình ảnh khác nhau ở mỗi góc nhìn khác nhau. Đặc điểm này khiến cho tem 3D phức tạp và càng khó làm giả hơn tem 2D thông thường. Vì vậy, tem Hologram 3D có thể coi là công cụ chống giả mạnh nhất trong các dòng tem Hologram truyền thống.